Vibratory.org Sexuální zdraví Sperma

Sperma

aktualizováno květen 2024
sperma.jpg
Spermie jsou mužské pohlavní buňky, označovány jsou též jako gamety a společně s dalšími látkami tvoří sperma. Muži denně vyprodukují miliony spermií, k oplození vajíčka a vzniku života přitom stačí jen jedna. Barva a konzistence spermatu se může lišit v závislosti na individuálních faktorech a zdravotním stavu. Sperma je i symbolem sexuality a sexuálního zdraví.
Autor recenze:
Eva Krause,
Poslední úpravy:
květen 2024

Sperma vs spermie

Sperma (ejakulát) je mírně slaná, lepkavá hustá tekutina obsahující mnoho látek - různé žlázové výměšky bohaté na cukry, bílkoviny i vitamíny a minerály. A dále obsahují samozřejmě spermie. Výměšky zajišťují přežití spermií v ženském těle (výživu a ochranu).

Spermie jsou ve spermatu hojně obsaženy, v 1 mililitru jich je zhruba 50 milionů. Počet je individuální, obecně však lze říci, že spermie tvoří kolem 5 % spermatu.

Největší pozornost je věnována spermiím, jelikož právě ty jsou hlavním ukazatelem plodnosti a sexuálního zdraví. Proto se na ně podíváme blíže.

Stavba spermie

Spermie jsou takzvané gamety – to znamená, že buňka je pouze polovinou celku. Spermie totiž obsahuje pouze polovinu genetické informace. Po spojení s ženskou gametou vzniká celek, tedy lidské embryo.

Pokud bychom se na spermii podívali pod mikroskopem, uvidíme tři části: hlavičku, krk a ocásek. Hlavička obsahuje takzvaný chromatin, jde o DNA, které tvoří chromozomy. Lidská spermie má zpravidla 23 chromozomů, stejně tak vajíčko. Spojením tedy vzniká embryo s 46 chromozomy. Hlavička je pokrytý takzvaným akrozomem, jde o váček obsahující bílkoviny, které pomáhají spermii proniknout vnějším obalem vajíčka.

Druhou částí je takzvaný krček, který obsahuje mitochondrie produkující energii. V podstatě tak zajišťují pohyb spermie.

Poslední částí je ocásek či takzvaný bičík. Ten s využitím energie pohání spermii vpřed, směrem k vajíčku.

Tvorba spermií

Varlata jsou zodpovědná za tvorbu spermií. Kromě toho produkují také testosteron, což je pohlavní hormon zodpovědný za mnoho typicky mužských vlastností.

Proces tvorby spermií se nazývá spermatogeneze. Začíná v semenných kanálcích uvnitř varlat. Vznikají zde spermatické buňky nazývány spermatocyty. Ty pak musí projít několika koly dělení, díky čemuž se z nich stanou spermatidy – mladé spermie. Následně dozrávají, aby se z nich staly funkční spermie.

Rupert P. Amann ve své studii zveřejnil, že tvorba nových spermií trvá mužskému tělu zhruba 74 dní . Tato doba se samozřejmě může u jednotlivců lehce lišit. Průměrně se nachází 73 milionů spermií v 1 mililitru ejakulátu.

Životnost spermie

Jakmile po erekci dojde k výronu semene do ženské rozmnožovací soustavy, spermie zde mohou přežít až 5 dní. Nicméně životaschopnost spermií se odvíjí od okolních podmínek. Pokud se nachází na suchém povrchu, po zaschnutí ejakulátu jsou spermie již mrtvé. Nicméně například v teplé vodě přežijí déle. Jejich životnost mimo tělo je však výrazně kratší.

Počet a pohyblivost spermií

Varlata produkují každý den miliony spermií, nicméně velikost varlat pravděpodobně nemá vliv na to, kolik spermií muž denně vyprodukuje. Počet se může lišit například na základě etnické příslušnosti člověka.

V případě, že se muži s partnerkou nedaří počít, lze doporučit analýzu spermatu. Ta hodnotí počet spermií a následující faktory:

  • objem spermatu,
  • koncentraci spermií,
  • pohyblivost,
  • morfologii.

Malý počet spermií v ejakulátu nemusí znamenat, že varlata neprodukují žádné spermie. Může k tomu dojít například v důsledku nízké produkce spermií či při ucpání některé z částí reprodukčního aparátu, které brání cestování spermií do ejakulátu.

Kromě počtu je důležité hodnotit pohyblivost spermií, která je klíčová pro oplodnění vajíčka. Ji Zhou a kol. ve své studii uvádí, že zhruba 85 % neplodných mužů dokáže produkovat spermie . Ty však nejsou zdravé či se špatně pohybují a nedokáží tak oplodnit vajíčko.

Kvalita spermatu zpravidla klesá se zvyšujícím se věkem. Mezi další faktory, které ji ovlivňují, patří například:

  • neaktivní životní styl,
  • nadměrná konzumace alkoholu,
  • kouření cigaret,
  • užívání steroidů,
  • užívání drog,
  • dlouhodobé vystavování se teplu – v saunách, horkých vanách apod.

Sexuální význam spermatu

Většina mužů si přeje, aby po vyvrcholení - výstřiku spermatu, žena jejich sperma snědla nebo si jej rozmazala po těle (toto už si přejí výrazně méně).

Polykání spermatu je pro muže nejpříjemnější přímo po výronu - doslova když můžu ženě stříkat přímo do úst. Druhou, velmi vzrušující variantou je vystříkání na vlastní břícho a žena následně sperma slíže. Toto ženy dělají méně často. Pro muže je to však velmi vzrušující zážitek.

Konzumace spermatu je bezpečná a zdraví neohrožující. Pokud nechcete sperma spolknout, doporučujeme aspoň všechno pojmout do úst a jít vyplivnout do koupelny.

Shrnutí

Spermie přirozeně vznikají ve varlatech. Zdravá životospráva je klíčová, právě ta je totiž předpokladem pro zdravé spermie, které dokážou bez problému doputovat k ženskému vajíčku a oplodnit ho.

Nejde pouze o spermie, ale také o sperma – právě to umožňuje mužským gametám přežít a úspěšně docestovat k vajíčku. Záleží tedy na celkovém složení tekutiny, nejen na počtu spermií. Pokud máte problémy s plodností, neváhejte se obrátit na lékaře, který provede analýzu spermatu a navrhne další řešení.